ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ

ΑΘΛΗΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΕΡΕΥΝΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ


MYSTERY SHOPPING, ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ, MARKETING CONSULTING , ΔΑΝΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ, MARKETING PLAN